RIOOLCAMERA

Rioolcamera
Middels een rioolcamera kunnen afwijkingen in het rioleringssysteem worden vastgesteld, bijvoorbeeld een breuk of als er een schroef door de afvoerleiding is geboord. Wanneer de breuk is gevonden door de rioolcamera, zal de camerakop een signaal uitzenden. Hierdoor is het mogelijk om de locatie van de afwijking eenvoudig te achterhalen.